Book allerede idag!Hotel Aalborg, Seaman Aalborg og sømandshjemmet


Hotel Aalborg er det gamle sømandshjem i nye klæder. Hotellet har de seneste år gennemgået en større renovering, ligesom omgivelserne også har udviklet sig positivt de seneste år.

Hotel Aalborg drives af fonden Aalborg Sømandshjem, der er en erhvervsdrivende fond, hvis hovedformål er at yde støtte til humanitært og socialt velfærdsarbejde - specielt for søfolk og andre i det maritime miljø. Hotellets overskud går derfor ubeskåret til socialt velfærdsarbejde.

Velfærdsarbejdet hedder Seaman Aalborg og foregår i tæt samarbejde med Aalborg Havn, Handelsflådens Velfærdsråd og Sømandsmissionen i Danmark. Fonden har tilknytning til den danske folkekirke og alle aktiviteter tager afsæt i kristne værdier.
Økokomisk støtte

Ligesom vi er afhængige af frivillige kræfter, er vi også meget afhængige af vores sponsorers økonomiske støtte. Det er fundamentet, for at kunne yde en god daglig service på Aalborg havn - Tak til alle vores sponsorer.

Seaman Aalborgs hovedsponsorer: http://hotel-aalborg.com/seaman-aalborg/oekonomiske-stoette
 
Støt vores sponsorer - de støtter os. Der er brug for flere bidrag, for at arbejdet kan udvikles og fortsætte. Har du mulighed for at støtte arbejdet, er du meget velkommen til at kontakte Bo Kikkenborg på telefon 42 44 19 00 eller pr. mail bokikkenborg@hotel-aalborg.com
 

Hele historien


1905
Hotel Aalborg startede som Aalborg Sømandshjem i 1905, men har gennem årene ændret karakter og er i dag et godt mellemklassehotel i centrum af byen hvor turister, forretningsfolk, håndværkere, kursister og musikere bruger os til overnatninger og mødeaktiviteter. Med forandringen har Sømandshjemmet skiftet navn til Hotel Aalborg, der er mere sigende om vores aktiviteter i dag.
I 1905 var det den tidligere styrmand Wilhelm Rasch, som på daværende tidspunkt var ansat på Aalborg Navigationsskole på Kastetvej, der var initiativtager til oprettelsen af Sømandshjemmet. Tanken var, at det skulle være et kristent hjem for søfolk og fiskere, drevet uden servering af spiritus, hvor man kunne hygge sig, læse aviser og skrive breve hjem til familien. Det første Sømandshjem lå i Slotsgade og tjente i mere end 20 år som hjem for tilrejsende søfolk. Hjemmet blev flittigt brugt og der var derfor behov for udvidelse.

1926
I 1926 kunne man indvie et helt nybygget Sømandshjem ved Teglgårds havn. Under 2. verdenskrig indtog tyskerne Sømandshjemmet, men efter krigen blev det renoveret og anvendtes igen til Sømandshjem.
 
1956
I 1956 blev hotellet eksproprieret, så kommunens kraft-varmeværk 'Nordkraft' kunne blive udvidet. Det halve af Sømandshjemmet blev revet ned, mens man byggede det nuværende sømandshjem, og var da et af Aalborgs nyeste hoteller. Der var bad på dobbeltværelserne, men ikke toilet. Her måtte man ud på gangene og anvende fællestoiletterne, hvor der også var baderum til de ca. 35 enkeltværelser.
 

1988
En ny strategi blev til for Sømandshjemmet i 1988 på grund af værftslukning. Da Aalborg Værft blev lukket, måtte ledelsen erkende, at der skulle ske en ændring i driften, hvis Aalborg Sømandshjem skulle overleve. Værftet brugte Sømandshjemmet som opholds- og overnatningssted for både søfolk og montører, og udgjorde på daværende tidspunkt mere end halvdelen af Sømandshjemmets omsætning. Det blev derfor besluttet at modernisere Sømandshjemmet i de kommende år, så værelserne kunne udlejes til almindelige hotelgæster. Samtidig besluttede ledelsen, at Aalborg Sømandshjem fremover skulle markedsføres som et familiehotel.

 
 
 

Seaman Aalborg - velfærdsarbejde på Aalborg Havn

2013
I 2013 startede Hotel Aalborg i samarbejde med Aalborg Havn og Handelsflådens Velfærdsråd Seaman Aalborg. Seaman Aalborgs formål er at se og servicere de søfolk som kommer ind i Aalborg Havn. Vi besøger dagligt de skibe, der kommer i havn, for at hjælpe sømændene.
 
Den primære service består i:
  • Udlevering af gratis aviser. Vi har abonnement til at udskrive 2100 internationale aviser på 102 forskellige sprog. Hver nationalitet på skibene får en avis.
  • Distribuering af internet og telefoniprodukter. Det giver sømanden mulighed for at komme i kontakt med familie og venner.
  • Bytte biblioteksbøger. På de fleste skibe er der et lille bibliotek. Når søfolkene har brug for nye bøger, skifter vi alle bøgerne ud med nye. På den måde får flere søfolk glæde af de samme bøger. Søfartens Bibliotek supplerer løbende bøgerne op, så der altid er nye bøger til søfolkene. Vi har bøger på omkring 20 forskellige sprog.
  • Tilbyde kørsel fra skib til Hotel Aalborg. Vi tilbyder at hente søfolkene om eftermiddagen eller om aften, hvis de har brug for at komme en tur ind til byen eller besøge hotellet. Hotellet stiller sine faciliteter til rådighed for søfolkene: gratis WiFi, sauna, billiard, pool og bordtennis.
  • Hjælp til indkøb.
  • Sygebesøg.
 


Maritime Labour Convention 2006 - MLC 2006

MLC 2006 er en FN konvention som foreskriver minimum-regler for søfolk over hele verden. Konventionen trådte i kraft den 20. august 2013 for skibe overalt i verden. Det betyder bl.a. også, at Danmark har forpligtiget sig til at have velfærdsarbejde i de større danske havne. Seaman Aalborgs arbejde i Aalborg sikrer, at Aalborg lever op til kravene. Konventionen lægger op til, at arbejdet kan finansieres på følgende måde:
  1. Skatten
  2. Afgifter
  3. Frivillige tilskud fra rederier
  4. Frivillige tilskud fra andre maritime virksomheder, fonde eller organisationer
Danmark har forpligtiget sig på reglerne i MLC 2006, men der følger desværre ingen penge med, sådan som det ser ud i øjeblikket. Derfor er vi meget afhænge af vores sponsorers økonomiske støtte. Det er fundamentet, for at kunne yde en god daglig service på Aalborg havn. Tak til alle vores sponsorer.
 
 

 

Frivillige til Seaman Aalborg

Seaman Aalborg har tilknyttet 2 frivillige, som primært hjælper til med kørsel af søfolk fra havnen og til Hotel Aalborg, men vi kunne godt tænke os at have lidt flere frivillige på listen. For at kunne blive frivillig, skal du have bil og vil bruge den til transport af søfolk til og fra havnen. Vi godtgør kørte km med statens takst. Opgaven giver en god kontakt til søfolkene og mange gode oplevelser. Derudover inviteres de frivillige med til sociale arrangementer for ansatte på Hotel Aalborg og Seaman Aalborg.

Har det interesse er du meget velkommen til at kontakte Bo Kikkenborg på telefon: 42 44 19 00 eller pr. mail bokikkenborg@hotel-aalborg.com

 

 

De Danske Sømandshjem

Hotel Aalborg er en af de gamle danske sømandshjem. Vi har udviklet os igennem tiden til at være et overnatningssted primært for søfolk og fiskere til at være et godt mellem klasse hotel.

Vi har 2 søsterhoteller i Danmark:

Hotel Bethel
Hotel Frederikshavn 

De Grønlandske Sømandshjem:

Indenlandsk Sømandsmission driver:
Aasiaat Sømandshjem
Sisimiut Sømandshjem
Nuuk Sømandshjem